Zespół Biura Rachunkowego CMM składa się ze specjalistów o wysokich kwalifikacjach, wyselekcjonowanych pod kątem usług świadczonych na rzecz naszych klientów.

W skład zespołu wchodzą specjaliści od rachunkowości, podatków przedsiębiorstw, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, zagadnień kadrowo-płacowych oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw czy badania sprawozdań finansowych. W razie potrzeby jesteśmy także w stanie zapewnić, iż osoba bezpośrednio współpracująca z klientem będzie posługiwała się językiem angielskim (co jest szczególnie istotne dla części naszych klientów, którzy posiadają zagranicznych udziałowców bądź stale współpracują z podmiotami z zagranicy i generują część dokumentacji księgowej w języku obcym).

Stały nadzór nad merytoryczną stroną pracy naszych pracowników pełni biegły rewident, Pan Stanisław Przesada, który wchodzi w skład zespołu CMM.