• Udziałowiec i Główny Księgowy CMM, odpowiedzialny za nadzór i kontakt
    z kluczowymi klientami firmy
  • Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – w ramach studiów brał udział w pracach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (wspomagających działania Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości) przy utworzeniu Międzynarodowego Standardu Rachunkowości dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
  • Obecnie 10-letnie doświadczenie z zakresu finansów, rachunkowości i podatków
  • Od 2008 roku odpowiedzialny za współpracę z grupą kapitałową MCI Capital S.A. (spółka notowana na GPW)
  • Od 2009 roku Główny Księgowy spółek z grupy Womak Holding S.A. (inwestor budowlany, kapitał niemiecki)
  • Od 2012 roku Główny Księgowy KGHM TFI S.A.
  • Posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • Specjalista w zakresie sprawozdawczości finansowej (UoR, MSSF)
  • Doświadczenie w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych i podatkowych grup kapitałowych