Biuro rachunkowe CMM świadczy pełne spektrum usług związanych z prowadzeniem księgowości. Są to, między innymi:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
  • Identyfikacja i obliczanie zobowiązań podatkowych związanych z prowadzoną   działalnością gospodarczą
  • Rachunkowość zarządcza
  • Sporządzanie rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych
  • Konsolidacja sprawozdań finansowych
  • Opracowanie zakładowego planu kont
  • Wsparcie klienta w trakcie kontroli prowadzonych przez organy skarbowe i inne inspekcje.